.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น (มรภ. ร่วมกับ สกว.)


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น (มรภ. ร่วมกับ สกว.) ในการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย ของ
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 40 แห่ง ในระหว่างวันที่
2 – 4 มิถุนายน  2559 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น