.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 
ดร.เอื้อมพร  จันทร์สองดวง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2559 เพื่อรับทราบการประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย 9 แห่ง (ระดับ C) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และพิจารณา โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Innovation Hubs ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 งบประมาณปี 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น