.

.

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมถวายพระพรและร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แหงชาติ 2560 ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560  อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผุู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมวางพานพุ่มและร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560  ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โดยมีท่าน ดร.เกียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการถวายพระพร ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรรยายกาสอบอวลไปด้วยความปิติยินดี ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่