.

.

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การสรุปผลการประเมินการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560

          จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 ” ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม นี้ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดนท์ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิ คุณภาพดี และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดจังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีนายวัยชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี กิจกรรมทีทั้งนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า ข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เครื่องมือ เครื่องจักกลงการเกษตรพันธุ์ไม้ จำหน่วยสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) การแสดงวิดีทัศน์สื่อผสมชุด " ขวัญข้าว ชาวนาไทย" และการแสดงแสง สี เสียง ชุด "รับขวัญข้าว ชาวนาไทย ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิโลก" พิธีเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 จังหวัดร้อยเอ็ด จากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด การแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยนายวัยชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และน.ส.ฉัตรทิรา มิชาส์ Miss Tourism Queen Thailand 2017 เข้าร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์งานและการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้
          ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับมอบหมายให้ สรุปผลการประเมินการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18 จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด Full Text ได้ที่นี่
สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ ในโอกาสมีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมเข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้
                                                                ขอบพระคุณภาพจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ