.

.

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชุม เตรียมระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพสธ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ร่วมประชุมจัดเตรียมระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๕  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

              

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น.- 20.00 น.  อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภักร้อยเอ็ด โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกคณะ  นับว่าเป็นกิจกรรมที่งดงามและทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง  ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

อบรมการจัดทำแผนการบริหารจัดการวิจัยสู่ความเป็นเลิศวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการอบรมการจัดทำแผนการบริหารจัดการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ สำหรับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 38 แห่ง เพื่อการพัฒนางานวิจัยต่อไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร