.

.

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อบรมการจัดทำแผนการบริหารจัดการวิจัยสู่ความเป็นเลิศวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการอบรมการจัดทำแผนการบริหารจัดการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ สำหรับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 38 แห่ง เพื่อการพัฒนางานวิจัยต่อไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น