.

.

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม : การประกวดการบริหารจัดการขยะในชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม : การประกวดการบริหารจัดการขยะในชุมชน วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดโครงการโดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกล่าวชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดและแนะนำกรรมการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดูรูปภาพเพิ่มเติม