.

.

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมทองคูณ หงส์พันธุ์2 ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

งานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7 RegionalResearchExpo2019 “งานวิจัยสร้างสรรค์ สู่เชิงพาณิชย์”
ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก