.

.

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรมถอดชุดความรู้เชิงปฏิบัติการสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดกิจกรรมถอดชุดความรู้เชิงปฏิบัติการสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึง 1 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ลานแสดงสินค้าชั้น 1 โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดชัยภูมิ
ดูภาพเพิ่มเติมคลิก


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาริเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปภาพเพิ่มเติมคลิก