.

.

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและร่วมชมนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซี่ยน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดและร่วมชมนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซี่ยนของไทยในปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด


งานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมจัดบูทงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 ณ บ้านสวายเจริญ ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ชุมชนบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ชุมชนบ้านสวัสดี ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก