.

.

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

งานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมจัดบูทงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น