.

.

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 ณ บ้านสวายเจริญ ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ชุมชนบ้านหนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ชุมชนบ้านสวัสดี ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น