.

.

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) จังหวัดร้อยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม