.

.

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประชุมออนไลน์ วางแผนการดำเนินงานขอข้อมูลสถานประกอบการ

   สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมออนไลน์ วางแผนการดำเนินงานขอข้อมูลสถานประกอบการ อาทิเช่น จำนวนร้านตัดผม จำนวนร้านอาหาร จำนวนห้างสรรพสินค้า ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับมอบหมายให้สำรวจสถานประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563


ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563