.

.

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

ต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะพยาบาลศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยอวยพรสวัสดีปีใหม่และขอให้ได้รับทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้นและเสนอแนะการเบิกค่าตีพิมพ์และเงินรางวัล


ขอพรสวัสดีปีใหม่ และมอบกระเช้าของขวัญ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ และมอบกระเช้าของขวัญ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ในวันที่ 2 และ 3 มกราคม 2563 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด