.

.

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด