.

.

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ปรึกษาและคำแนะนำในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด