.

.

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

ต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะพยาบาลศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยอวยพรสวัสดีปีใหม่และขอให้ได้รับทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้นและเสนอแนะการเบิกค่าตีพิมพ์และเงินรางวัล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น