.

.

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM.)

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 63 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการขับเคลื่อน Proposal หลักร่วมกันทั้ง 11 แห่ง 2 เรื่อง ได้แก่ "การบริหารจัดการน้ำ" และ "ข้าว" นอกจากนี้ยังมีประเด็น พันธกิจสัมพันธ์ ที่แต่ละ มรภ.ต้องดำเนินการ ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ มรภ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามพัฒนาและจะประชุมพร้อมกันทั้งกลุ่มผู้บริหารประชุมพันธกิจสัมพันธ์ และนักวิจัยร่วมประชุม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น