.

.

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชุม เตรียมระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพสธ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ร่วมประชุมจัดเตรียมระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๕  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น