.

.

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศ


 

อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศ และการจัดการเพื่อสร้างเศรษกิจใหม่" และร่วมระดมสมองสร้างคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ห้องเบญจสิริ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร ชมภาพต่อที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น