.

.

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา แสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ ในโอกาสมีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมเข้าขอพรสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้
                                                                ขอบพระคุณภาพจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น