.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในพิธีเปิดโครงการลงนาปลูกป่า ปล่อยปลา ประชารัฐร่วมใจ เทศบาลตำบลท่าม่วง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  อาจารย์ ดร.เอื้อมพร  จันทร์สองดวง 
และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
การวิจัยและร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในพิธีเปิดโครงการลงนาปลูกป่า ปล่อยปลา
ประชารัฐร่วมใจ ของเทศบาลตำบลท่าม่วง  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระตึบ
บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์แปลงนาสาธิตปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เทศบาลตำบลท่าม่วง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมงคล 84 พรรษา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น