.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมโครงการตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลท่าม่วง


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมโครงการตามศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลท่าม่วง
อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ
พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมโครงการตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลท่าม่วง โดยมีนายอำเภอเสลภูมิ นายสุรพร หมายเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าม่วง ได้มีความอยู่ดีกินดี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าม่วง ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนทั้งต้นแบบการพัฒนาโมเดลตำบลท่าม่วงและความสัมพันธ์ของเครือข่ายที่จะสร้างความยั่งยืน ตลอดจนแสดงผลงานวิจัยที่ได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท่าม่วงในครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น