.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร


                 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ 
ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
และ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้เกิดแนวคิดในการจัดการขยะชุมชน
และเพื่อ
รณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยฯ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว และเทศบาลตำบลท่าม่วง จำนวน 40 คน
เข้าศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น