.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน
2559 ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น