.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมสำรวจความต้องการของชุมชนต่อการจัดบริการวิชาการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง
ได้เข้าร่วมการประชุม
กับผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนประชาชน
ในตำบลท่าม่วง
  เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนต่อการจัดบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยที่ประชุมมีมติเสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ดำเนินการจัดบริการวิชาการในประเด็นเร่งด่วนดังต่อไปนี้คือ

1. การพัฒนากลุ่มอาชีพ
2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
3. การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
                          4. การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น