.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมต้อนรับ พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
และพัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วงเข้าร่วมการต้อนรับพลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2/3 เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะ เมื่อวันที่
8 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณริมแม่น้ำชีบ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำที่ได้ดำเนินการร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วงต่อประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการและร่วมเยี่ยมชมพื้นที่ ณ บริเวณริมแม่น้ำชีบ้านท่าม่วง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น