.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน เป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน เป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน เป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส 84 พรรษา
5 ธันวาคม 2554 เมื่อวันที่
13 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (
MOU)
โดย รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต  อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และได้รับเกียรติ
จากนายอนุสรณ์
  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนาม
ในครั้งนี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น