.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่าง
วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น