.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมกิจกรรมทำนาโยน ที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สรุพงษ์  แสงเรณู และ
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำนาโยน
ร่วมกับนายกสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด
 นางบัณจง  ธนะแพสย์ และคณะโรตารีร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2559 ณ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากท่านพนม ศรีแสนปาง
ผู้บริหารและเจ้าของโรงงานไฟฟ้าชีวมวล
ศรีแสงดาวไบโอเพาเวอร์เป็นวิทยากรแนะนำ
การปลูกข้าวแบบนาโยนในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น