.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร 
นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วม
การจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่
4 “การสร้างสรรค์นวัตกรรม
และงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน ระหว่างวันที่
22-24 พฤศจิกายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่มีต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำผลงานที่โดดเด่นภายใต้ประเด็นการจัดงาน มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น