.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัย
และพัฒนา เข้าร่วมการประชุมการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่
17 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรายงานความคืบหน้าของการเตรียมจัดงานฝ่ายต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น