.

.

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตครู CCR

 

อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะ ได้ร่วมประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวติดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แต่ละมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งทาง สกว.จะนำไปสู่การสรุปภาพรวมในระดับประเทศอีกครั้ง ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น