.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุม
และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น