.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560


 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย
บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
ภายในงานมีกิจกรรมสรงน้ำพระนาคปกเมืองไพร พระประจำมหาวิทยาลัย กิจกรรมรดน้ำดำหัว
ขอพรจากอธิการบดี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร
คณาจารย์และบุคลากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น