.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรม การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ประคอง  ยุคะลัง อาจารย์สว่าง  ยุคะลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา นักศึกษา และประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลท่าม่วง ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว และนวดข้าว
ข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ ซึ่งดำเนินการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ
2559  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น