.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การศึกษากระบวนการควบคุมมาตรฐาน การผลิต ผลิตภัณฑ์ถั่วป่านทอง ณ ที่ทำการกลุ่มถั่วป่านทอง บ้านป่าน หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ประคอง  ยุคะลัง อาจารย์สว่าง 
ยุคะลัง อาจารย์ ดร. อรอนงค์  ภูสีฤทธิ์  และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง ลงพื้นที่
ศึกษา
กระบวนการควบคุมมาตรฐาน การผลิต ผลิตภัณฑ์ถั่วป่านทอง ณ ที่ทำการกลุ่มถั่วป่านทอง
บ้านป่าน หมู่ที่
17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559
เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบถั่วลิสง ขั้นตอนการผลิต จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์
ถั่วป่านทอง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น