.

.

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การสำรวจความต้องการการรับบริการทางวิชาการของชุมชนเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
นำโดยอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการบริการวิชาการชุมชนเกาะแก้ว ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของชุมชน ซึ่งมีประเด็นการ
สำรวจ
การบริการวิชาการที่ชุมชนต้องการ หรือชุมชนต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 5 หัวข้อ ดังนี้
1) การสัมมนาวิชาการ 2) การอบรมทักษะการปฏิบัติงาน 3) การใช้สถานที่และอุปกรณ์/เครื่องมือ
4) ต้องการปรึกษาปัญหา 
และ 5) อื่นๆ ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น