.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อนสู่เชิงพาณิชย์


เมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2559 นางบรรจง ธนะแพทย์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด นำผู้ผลิตวัตถุดิบปลาร้า เข้าพบ อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ และ อาจารย์ศศิกานต์
  หมอกมีชัย
อาจารย์สิทธเดช
  หมอกมีชัย นักวิจัยเจ้าของผลงานเครื่องอัดปลาร้าก้อน และผลิตภัณฑ์ปลาร้า
ก้อน เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อนสู่เชิงพาณิชย์
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น