.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1(7)/2559


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1(7)/2559 เมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต 
อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธาน   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น