.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว กับ มรภ. จำนวน 38 แห่ง และ 2 มหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ผลการดำเนินการ พบว่า โดยสรุปแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้การดำเนินงานของผู้บริหารและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ณ จังหวัดชัยนาถ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น