.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมหารือการวางผังเมืองตำบลท่าม่วง กับกรมโยธาธิการและผังเมือง


          เมื่อวันที่
26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2
   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
   สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง และ
 
   นายเจริญ  สุทธิประภา
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ร่วมประชุมกับผู้แทนของกรมโยธาธิการและ
   ผังเมือง เพื่อหารือ การวางผังเมืองตำบลท่าม่วง และนำเสนอการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตำบล    
   ท่าม่วงและผลงานการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางผังเมืองของตำบลท่าม่วงต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น