.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การนำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ในเขตตำบลท่าม่วง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วง นำโดยนายเจริญ  สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง พร้อมคณะ ได้ร่วมกันนำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ในเขตตำบลท่าม่วงให้ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้รับทราบ เพื่อศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ อย่างถูกต้อง ถูกวิธี ให้เกิดความยั่งยืน และก่อให้เกิดความสุขกับพี่น้องประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น