.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดนิทรรศการงานวิจัยและร่วมโครงการลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐร่วมใจร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลท่าม่วง ณ แปลงนาสาธิตปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์


เมื่อ 14-15 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์
ดร.เอื้อมพร  จันทร์สองดวง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัย อาจารย์
และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์
และร่วมโครงการลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐร่วมใจร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลท่าม่วง ณ แปลงนาสาธิตปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และได้รับเกียรติจากนายสฤษดิ์  วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ พร้อมให้นโยบายพัฒนาการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
โดยนำมาผลิตเป็นลูกอมและสีย้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น