.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2/ 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์สุรพงษ์  แสงเรณู และ
นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค
: ตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2/ 2559  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ
เครือข่ายวิจัยภูมิภาคและแผนดำเนินงาน ประจำปี 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น