.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ในงานการประชุมโครงการ "Flagship Project ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลา" จัดโดยหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร 
นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ในงานการประชุมโครงการ "
Flagship Project ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา"
จัดโดยหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่
4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด การเข้าร่วม
งานในครั้งนี้ นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและถอดบทเรียนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์เกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พร้อมสาธิตการทำขนมโดนัทจากแป้งที่ทำจากข้าวหอมมะลิ และชาใบข้าวหอมมะลิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น