.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การปลูกปอเทือง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และแปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลท่าม่วง


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการปลูกปอเทือง ภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลท่าม่วงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่
18 มกราคม 2560 ณ แปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลท่าม่วง จำนวน
5 ไร่ 1 งาน และศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 5 งาน เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเป็นประโยชน์ใน
การปลูกข้าวอินทรีย์ฤดูกาลต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น