.

.

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อบรมพัฒนาศาสตร์การสอน : Pedagogy
คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศาสตร์การสอน : Pedagogy (ภายใต้โครงการ การพัฒนาทักษะเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ ๒๑) ในเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณห้องประชุมใหญ่(กันเกรา) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งครู ผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักศึกษาจากโครงการ CCR รวมมากกว่า ๑๐๐ คน ที่ร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมพัฒนาศาสตร์การสอน โดยมีทีมวิทยากรคุณภาพ : อาจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา, อาจารย์สุภิมล บุญพอก อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์  ประมวลภาพกิจกรรมภาพคลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น