.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมทางวิชาการ The ระดับชาติ”3 National Conference and the 1 International Conference 2016 “Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society”


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น